De perfecte, gezonde en lekkere keuze is soja
Le choix parfait, sain et délicieux est le soja
The perfect, healthy and tasty choice is soy

Lekker /Delicious / Délicieux

Soja:
Proef onze heerlijke en voedzame plant-based vlees en visvervangers op basis van soja. Soja heeft van nature een aangenaam neutrale smaak en kan eenvoudig op smaak gebracht worden. Bovendien zijn onze producten op een natuurlijke manier krokant en knapperig gemaakt. Ontdek de veelzijdigheid van soja en geniet van een gezonde smakelijke maaltijd.

Le Soja:
Dégustez nos délicieuses et nourissantes alternatives végétales à base de soja pour la viande et le poisson. Le soja a naturellement un goût agréblement neutre et peut être facilement assaisonné. De plus nos produits peuent ëtre croustillants et croquants de manière naturelle. Décourvrez la polyvalence du soja et profitez d'un repas sain et savoureux.

Soy:
Try our delicious and nutitious plant-based meat an fish alternatives made from soy. Soy has a pleasant neutral taste and can be easily seasoned. What's more, our soy products are easily made naturally crispy and crunchy. Discover the versatility of soy and enjoy a heathy and tasty meal.

Gezond / Healthy / Santé

Soja:
Soja is rijk aan plantaardige eiwitten vezels en gezonde vetten. Het kan bijdragen aan het verlagen van cholesterol en het verminderen van het risico op bepaalde ziekten.

Le Soja:
Le soja est riche en protéines végétales, en fibres et en graisses saines. Il peut contribuer à la réduction du cholestérol et à la diminution du risque de certaines maladies.

Soy:
Soy is rich in plant-based protein, fiber and healthy fats. It can contribute to lowering cholesterol and reducing the risk of certain diseases.

Duurzaam / Durable / Sustainable

Soja:
Kies voor onze "Flexitari" soja en draag bij aan een beter milieu door minder gebruik van natuurlijke hulpbronnen en minder Co2 uitstoot in vergelijking met vlees en vis. Onze soja wordt bovendien verbouwd in rotatie met andere gewassen en zonder gebruik te maken van genetisch gemodificeerde organismen.

Le Soja:
Optez pour notre soja "Flexitari" et contribuez à un environnement meilleur en réduisant l'utilisation des ressources naturelles et les émissions de Co2 par rapport à la viande et au poisson. De plus, notre soja est cultivé en rotation avec d'autres cultures et sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés.

Soy:
Choose our "Flexitari" soy and contribute to a better environment with less use of natural resources and lower Co2 par rapport à la viande et au poisson. De plus, notre soja européen est cultivé en rotation avec d'autres cultures et sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés.

Milieubewustzijn / Environmental awareness / sensibilité à l'environnement

Soja:
Als je kiest voor onze soja, kies je voor een beter milieu en voor gezonde bodems. Onze soja wordt namelijk geteeld in rotatie met andere gewassen, waardoor de bodem gezond blijft. Telen van soja kan op een kleiner landbouwoppervlakte en verbruikt minder water in vergelijking met vlees. De CO2 is ook lager dan deze van vlees en vis.

Le Soja:
En choisissant notr soja durable, vous choisissez l'environnement et la santé des sols. Notre soja est cultivé en rotation avec d'autres cultures, ce qui maintient la santé du sol. De plus, nos produits de soja réduisent la pression sur les ressources naturelles et l'environnement par rapport à la viande et au poisson.

Soy:
Choosing our sutainable soy means choosing the environment and healthy soils. Our soy is grown in rotation with other crops, which maintains soil health. Additionally, our soy products reduce the pressure on natural resources and the environment compared to meat and fish.

"Flexitari" beïnvloed door kip op basis van soja
"Flexitari" influencé par poulet à base de soja
"Flexitari" inspired by chicken based on soy

"Flexitari" beïnvloed door rundsvlees op basis van soja
"Flexitari" influencé par le boeuf à une base de soja
"Flexitari" inspired by beef based on soy